Stan spraw na dzie? 31. 12. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

332

73

111

99

12

-

294

Wydzia? II

281

82

121

102

19

-

242

Wydzia? III

170

50

67

44

23

-

153

RAZEM

783

205

299

245

54

-

689


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2011-01-05 13:44:21
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3967
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100855

Historia zmian artykułu