Stan spraw na dzie? 31. 01. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

294

51

120

83

37

-

225

Wydzia? II

242

78

95

76

19

-

225

Wydzia? III

153

59

38

29

9

-

174

RAZEM

689

188

253

188

65

-

624

 


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2011-02-08 09:58:46
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3892
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101369

Historia zmian artykułu