Wydzia? III

 

Do Wydzia?u III nale?? sprawy z zakresu:

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej ?wiadcze? niepieni??nych, skarg na uchwa?y organów jednostek samorz?dowych, skarg organów nadzoru na uchwa?y organów jednostek samorz?dowych, rozstrzygni?? nadzorczych, prawa miejscowego organów rz?dowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzecze? S?du, innych interpretacji, bezczynno?ci organów administracji publicznej oraz przewlek?o?ci post?powania administracyjnego nale?? do poszczególnych wydzia?ów je?eli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powy?ej.

 

S?dziowie Wydzia?u III

Jerzy Marcinowski - s?dzia NSA - Przewodnicz?cy Wydzia?u

Jerzy Drwal s?dzia WSA
Grzegorz Grymuza s?dzia WSA
Robert Ha?abis s?dzia WSA
Ewa Maria Ibrom s?dzia WSA
Jadwiga Pastusiak s?dzia WSA
Iwona Tchórzewska s?dzia WSA
Marek Zalewski s?dzia NSA

 

Kierownik Sekretariatu:
Beata Walkiewicz
tel. (81) 53 10 733
fax (81) 53 10 710
e-mail: wydzial.trzeci@lublin.wsa.gov.pl
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-06-22 09:13:42
ilość wersji: 7
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 17448
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101343

Historia zmian artykułu