Stan spraw na dzie? 28. 02. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

225

64

89

74

15

-

200

Wydzia? II

225

71

111

95

16

-

185

Wydzia? III

174

59

72

53

19

-

161

RAZEM

624

194

272

222

50

-

546
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2011-03-08 12:38:15
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4068
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101208

Historia zmian artykułu