Stan spraw na dzie? 31. 03. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

200

93

81

69

12

-

212

Wydzia? II

185

96

100

84

16

-

181

Wydzia? III

161

65

65

44

21

-

161

RAZEM

546

254

246

197

49

-

554
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2011-04-06 13:29:20
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3526
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102576

Historia zmian artykułu