Stan spraw na dzie? 30. 04. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

212

90

81

69

12

-

221

Wydzia? II

181

72

91

73

18

-

162

Wydzia? III

161

43

57

36

21

-

147

RAZEM

554

205

229

178

51

-

530
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2011-05-10 11:49:24
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3482
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102673

Historia zmian artykułu