Stan spraw na dzie? 31. 05. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

221

89

90

53

37

-

220

Wydzia? II

162

93

84

62

22

-

171

Wydzia? III

147

64

80

51

29

-

131

RAZEM

530

246

254

166

88

-

522


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2011-06-08 15:47:45
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3353
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101172

Historia zmian artykułu