Stan spraw na dzie? 30. 06. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

220

75

87

62

25

-

208

Wydzia? II

171

94

98

75

23

-

167

Wydzia? III

131

66

68

46

22

-

129

RAZEM

522

235

253

183

70

-

504


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2011-07-06 15:23:17
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3460
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101370

Historia zmian artykułu