Stan spraw na dzie? 31. 07. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

208

41

44

34

10

-

205

Wydzia? II

167

94

42

33

9

-

219

Wydzia? III

129

80

55

34

21

-

154

RAZEM

504

215

141

101

40

-

578


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2011-08-09 13:31:37
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3680
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100849

Historia zmian artykułu