Stan spraw na dzie? 31. 08. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

205

47

5

0

5

-

247

Wydzia? II

219

122

50

39

11

-

291

Wydzia? III

154

75

10

5

5

-

219

RAZEM

578

244

65

44

21

-

757


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2011-09-06 15:05:55
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4064
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102530

Historia zmian artykułu