Stan spraw na dzie? 30. 09. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

247

64

67

42

25

-

244

Wydzia? II

291

96

103

54

49

-

284

Wydzia? III

219

80

95

54

41

-

204

RAZEM

757

240

265

150

115

-

732


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2011-10-06 14:59:59
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3438
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101207

Historia zmian artykułu