Stan spraw na dzie? 31. 10. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

244

62

65

59

6

-

241

Wydzia? II

284

98

109

89

20

-

273

Wydzia? III

204

144

76

65

11

-

272

RAZEM

732

304

250

213

37

-

786


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2011-11-08 13:15:40
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3267
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100823

Historia zmian artykułu