Stan spraw na dzie? 30. 11. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

241

66

112

69

43

-

195

Wydzia? II

273

106

125

102

23

-

254

Wydzia? III

272

54

106

69

37

-

220

RAZEM

786

226

343

240

103

-

669


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-01-23 09:22:23
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: poprawiono b??d w obliczeniach
Ilość wyświetleń artykułu: 3291
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102526

Historia zmian artykułu