Stan spraw na dzie? 31. 12. 2011r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

195

92

83

65

18

-

204

Wydzia? II

254

91

108

83

25

-

237

Wydzia? III

220

54

117

105

12

1

157

RAZEM

669

237

308

253

55

1

598


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2012-01-09 19:05:28
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3489
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101397

Historia zmian artykułu