Stan spraw na dzie? 31. 01. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

204

121

59

52

7

-

266

Wydzia? II

237

105

88

70

18

-

254

Wydzia? III

157

59

80

63

17

-

136

RAZEM

598

285

227

185

42

-

656

 

 

 


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-02-08 11:42:33
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3450
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102520

Historia zmian artykułu