Stan spraw na dzie? 29. 02. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

266

82

62

43

19

-

286

Wydzia? II

254

94

110

84

26

-

238

Wydzia? III

136

39

53

44

9

-

122

RAZEM

656

215

225

171

54

-

646


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2012-03-06 13:26:32
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3283
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102544

Historia zmian artykułu