Stan spraw na dzie? 31. 03. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

286

95

91

66

25

-

290

Wydzia? II

238

116

100

84

16

-

254

Wydzia? III

122

76

63

55

8

-

135

RAZEM

646

287

254

205

49

-

679

 

 

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-04-11 14:03:22
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3285
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102681

Historia zmian artykułu