Stan spraw na dzie? 30. 04. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

290

65

123

87

36

-

232

Wydzia? II

254

111

98

75

23

-

267

Wydzia? III

135

67

47

23

24

-

155

RAZEM

679

243

268

185

83

-

654


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2012-05-09 16:35:38
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3068
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102528

Historia zmian artykułu