Stan spraw na dzie? 31. 05. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

232

134

94

65

29

-

272

Wydzia? II

267

113

109

92

17

-

271

Wydzia? III

155

60

78

56

22

-

137

RAZEM

654

307

281

213

68

-

680

 

 

 

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-06-06 13:40:42
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3310
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101191

Historia zmian artykułu