Stan spraw na dzie? 30. 06. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

272

97

71

52

19

-

298

Wydzia? II

271

103

134

112

22

1

240

Wydzia? III

137

94

69

46

23

-

162

RAZEM

680

294

274

210

64

1

700
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-07-06 13:21:37
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3002
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101344

Historia zmian artykułu