Stan spraw na dzie? 31. 07. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

298

87

34

18

16

-

351

Wydzia? II

240

143

71

55

16

-

312

Wydzia? III

162

170

48

29

19

-

284

RAZEM

700

400

153

102

51

0

947

 

 

 

 

 


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-08-08 16:22:27
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2998
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101174

Historia zmian artykułu