Stan spraw na dzie? 31. 08. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

351

74

20

2

18

-

405

Wydzia? II

312

88

53

33

20

1

347

Wydzia? III

284

88

21

3

18

-

351

RAZEM

947

250

94

38

56

1

1103
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-09-07 17:07:27
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3195
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102543

Historia zmian artykułu