Stan spraw na dzie? 30. 09. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

405

103

91

69

22

-

417

Wydzia? II

347

76

92

68

24

7

331

Wydzia? III

351

76

87

54

33

-

340

RAZEM

1103

255

270

191

79

7

1088


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2012-10-08 14:50:17
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2842
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102557

Historia zmian artykułu