Stan spraw na dzie? 31. 10. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

417

63

97

81

16

-

383

Wydzia? II

331

104

131

102

29

-

304

Wydzia? III

340

88

74

56

18

-

354

RAZEM

1088

255

302

239

63

-

1041

 

 


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-11-08 13:30:27
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2877
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101196

Historia zmian artykułu