Stan spraw na dzie? 30. 11. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

383

61

110

95

15

-

334

Wydzia? II

304

95

144

112

32

-

255

Wydzia? III

354

60

109

85

24

-

304

RAZEM

1041

216

363

292

71

-

894

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2012-12-06 12:00:51
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2782
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101213

Historia zmian artykułu