Stan spraw na dzie? 31. 12. 2012r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

334

49

148

101

47

-

235

Wydzia? II

255

115

135

111

24

-

235

Wydzia? III

305

106

100

81

19

-

311

RAZEM

894

270

383

293

90

-

781

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-01-07 14:26:12
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2923
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100812

Historia zmian artykułu