Stan spraw na dzie? 31. 01. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:


Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

235

68

83

73

10

-

220

Wydzia? II

235

108

104

81

23

-

239

Wydzia? III

311

84

88

73

15

-

307

RAZEM

781

260

275

227

48

-

766

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-02-06 14:52:42
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2965
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101349

Historia zmian artykułu