Stan spraw na dzie? 28. 02. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

220

118

95

64

31

-

243

Wydzia? II

239

134

98

67

31

-

275

Wydzia? III

307

98

61

50

11

-

344

RAZEM

766

350

254

181

73

-

862

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-03-06 13:55:11
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2938
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100816

Historia zmian artykułu