Stan spraw na dzie? 31. 03. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

243

122

80

47

33

-

285

Wydzia? II

275

171

114

77

37

-

332

Wydzia? III

344

79

108

76

32

-

315

RAZEM

862

372

302

200

102

-

932

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-04-08 15:06:04
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2811
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101401

Historia zmian artykułu