Stan spraw na dzie? 30. 04. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

285

42

73

52

21

-

254

Wydzia? II

332

240

134

90

44

4

438

Wydzia? III

315

103

122

89

33

-

296

RAZEM

932

385

329

231

98

4

988

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-05-08 13:21:33
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2785
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102549

Historia zmian artykułu