Stan spraw na dzie? 31. 05. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

254

105

124

91

33

-

235

Wydzia? II

438

161

170

112

58

1

429

Wydzia? III

296

64

100

62

38

-

260

RAZEM

988

330

394

265

129

1

924


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2013-06-06 17:36:16
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2619
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101410

Historia zmian artykułu