Stan spraw na dzie? 30. 06. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

235

211

111

75

36

-

335

Wydzia? II

429

224

208

139

69

4

445

Wydzia? III

260

84

104

50

54

1

240

RAZEM

924

519

423

264

159

5

1020

 

 


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2014-01-09 13:02:20
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: poprawki
Ilość wyświetleń artykułu: 2709
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101194

Historia zmian artykułu