Stan spraw na dzie? 31. 07. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

335

186

29

19

10

-

492

Wydzia? II

445

234

107

52

55

-

572

Wydzia? III

240

74

68

40

28

-

246

RAZEM

1020

494

204

111

93

-

1310

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-08-07 14:24:12
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2562
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101403

Historia zmian artykułu