Stan spraw na dzie? 31. 08. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

492

167

4

0

4

-

655

Wydzia? II

572

190

27

7

20

1

735

Wydzia? III

246

70

17

4

13

-

299

RAZEM

1310

427

48

11

37

1

1689

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-09-05 12:07:43
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2579
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101229

Historia zmian artykułu