Stan spraw na dzie? 30. 09. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

655

87

105

72

33

-

637

Wydzia? II

735

159

160

56

104

2

734

Wydzia? III

299

87

97

62

35

-

289

RAZEM

1689

333

362

190

172

2

1660


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2013-10-07 12:39:09
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2558
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102666

Historia zmian artykułu