Stan spraw na dzie? 31. 10. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

637

135

120

92

28

-

652

Wydzia? II

734

184

157

87

70

3

761

Wydzia? III

289

125

124

55

69

-

290

RAZEM

1660

444

401

234

167

3

1703

 

 

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2013-11-07 12:32:07
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2473
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102525

Historia zmian artykułu