Stan spraw na dzie? 30. 11. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

652

100

128

99

29

-

624

Wydzia? II

761

162

173

98

75

1

750

Wydzia? III

290

101

103

79

24

-

288

RAZEM

1703

363

404

276

128

1

1662


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2013-12-06 20:05:24
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2473
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100866

Historia zmian artykułu