Stan spraw na dzie? 31. 12. 2013r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

624

54

218

127

91

-

460

Wydzia? II

750

167

151

104

47

1

766

Wydzia? III

288

97

107

89

18

-

278

RAZEM

1662

318

476

320

156

1

1504

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-04-09 15:35:41
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: korekta danych
Ilość wyświetleń artykułu: 2458
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101193

Historia zmian artykułu