Stan spraw na dzie? 31. 01. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

460

74

105

72

33

-

429

Wydzia? II

766

148

134

92

42

2

780

Wydzia? III

278

88

68

56

12

-

298

RAZEM

1504

310

307

220

87

2

1507

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-04-09 15:37:04
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: korekta danych
Ilość wyświetleń artykułu: 2670
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102690

Historia zmian artykułu