Stan spraw na dzie? 28. 02. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

429

77

96

58

38

-

410

Wydzia? II

780

146

97

69

28

1

829

Wydzia? III

298

78

73

47

26

-

303

RAZEM

1507

301

266

174

92

1

1542

 

 autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-04-09 15:38:05
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: korekta danych
Ilość wyświetleń artykułu: 2507
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102527

Historia zmian artykułu