Stan spraw na dzie? 31. 03. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

410

61

125

65

60

-

346

Wydzia? II

829

142

120

75

45

-

851

Wydzia? III

303

160

52

42

10

-

411

RAZEM

1542

363

297

182

115

-

1608

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-04-09 15:33:57
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2371
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100826

Historia zmian artykułu