Stan spraw na dzie? 30. 04. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

346

65

92

54

38

-

319

Wydzia? II

851

145

136

86

50

-

860

Wydzia? III

411

170

97

72

25

-

484

RAZEM

1608

380

325

212

113

-

1663


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2014-05-07 13:54:16
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2314
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100788

Historia zmian artykułu