Stan spraw na dzie? 31. 05. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

319

115

108

74

34

-

326

Wydzia? II

860

147

152

97

55

2

855

Wydzia? III

484

127

123

64

59

-

488

RAZEM

1663

389

383

235

148

2

1669

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-06-05 12:22:55
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: poprawki prezentacji danych
Ilość wyświetleń artykułu: 2244
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100815

Historia zmian artykułu