Stan spraw na dzie? 30. 06. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

326

79

86

65

21

-

319

Wydzia? II

855

159

132

101

31

2

882

Wydzia? III

488

90

70

51

19

-

508

RAZEM

1669

328

288

217

71

2

1709


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2014-07-09 14:04:33
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2365
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100830

Historia zmian artykułu