Stan spraw na dzie? 31. 07. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

319

156

72

30

42

-

403

Wydzia? II

882

150

96

58

38

2

936

Wydzia? III

508

134

84

60

24

-

558

RAZEM

1709

440

252

148

104

2

1897


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2014-08-06 15:56:57
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2234
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101177

Historia zmian artykułu