Stan spraw na dzie? 31. 08. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

403

168

42

9

33

-

529

Wydzia? II

936

174

33

15

18

-

1077

Wydzia? III

558

82

25

13

12

-

615

RAZEM

1897

424

100

37

63

-

2221

 

 

autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-09-05 13:25:12
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2137
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101205

Historia zmian artykułu