Stan spraw na dzie? 30. 09. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

529

129

83

35

48

-

575

Wydzia? II

1077

176

124

66

58

3

1129

Wydzia? III

615

102

65

33

32

-

652

RAZEM

2221

407

272

134

138

3

2356


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2014-10-07 13:54:32
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2161
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102533

Historia zmian artykułu