Zarz?dzenie nr 9 Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 13 pa?dziernika 2014 r. w sprawie okre?lenia wzoru karty zg?oszenia na wolne stanowisko s?dziowskie w wojewódzkim s?dzie administracyjnym.

Za??czniki:
Zarz?dzenie nr 9 Prezesa NSA z dnia 13.10.2014
Karta zg?oszenia kandydata na wolne stanowisko s?dziowskie w wojewódzkim s?dzie administracyjnym - plik w formacie DOCXautor artykułu: Jolanta Postój
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-02-12 17:40:12
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmiany kosmetyczne
Ilość wyświetleń artykułu: 5748
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101377

Historia zmian artykułu