Stan spraw na dzie? 31. 10. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

575

100

62

47

15

-

613

Wydzia? II

1129

158

170

109

61

4

1117

Wydzia? III

652

82

124

83

41

-

610

RAZEM

2356

340

356

239

117

4

2340
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-11-07 13:25:51
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2206
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100861

Historia zmian artykułu