Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie jest redagowany przez Wydzia? Informacji S?dowej.

Za informacje wprowadzane do Biuletynu odpowiadaj?:

- Marzanna Lech - Kierownik Sekretariatu Wydzia?u Informacji S?dowej
tel. 0(81) 53 10 750
fax 0(81) 53 10 710

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl


Za opracowywanie stron internetowych Biuletynu odpowiadaj?:


- Piotr Roczniak - informatyk
tel. 0(81) 53 10 798 , 53 10 799
fax 0(81) 53 10 710

e-mail: proczniak@lublin.wsa.gov.pl


- Zbigniew Nied?wied? - administrator systemu informatycznego

tel. 0(81) 53 10 798, 53 10 799
fax 0(81) 53 10 710

e-mail: zniedzwiedz@lublin.wsa.gov.pl
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-04-04 11:49:04
ilość wersji: 5
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 10283
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101201

Historia zmian artykułu